03-6471557 השכרת צמחים » עצים » גזע עץ מצופה
גזע עץ מצופה
גזע עץ מצופה