03-6471557 השכרת צמחים » עשבוניים » מלניס גבוהה
מלניס גבוהה
מלניס גבוהה