03-6471557 השכרת צמחים » עשבוניים » מיסקנטוס
מיסקנטוס
מיסקנטוס