03-6471557 השכרת צמחים » דקלים » חמדוראה
חמדוראה
חמדוראה