03-6471557 השכרת צמחים » דקלים » אריקה
אריקה
אריקה