03-6471557 השכרת צמחים » דקלים » קנציה
קנציה
קנציה