03-6471557 השכרת צמחים » דקלים » קוקוס
קוקוס
קוקוס