03-6471557 השכרת צמחים » טרופיים » דרצנה אדומה
דרצנה אדומה
דרצנה אדומה