03-6471557 השכרת צמחים » טרופיים » אבליה כדורית
אבליה כדורית
אבליה כדורית