03-6471557 השכרת צמחים » מעוצבים » סיזיגיום גזע כדור
סיזיגיום גזע כדור
סיזיגיום גזע כדור