03-6471557 השכרת צמחים » מיוחדים » גן גדר נמוך
גן גדר נמוך
גן גדר נמוך