03-6471557 השכרת צמחים » מיוחדים » גן גדר ענק
גן גדר ענק
גן גדר ענק