03-6471557 השכרת צמחים » מיוחדים » גזע עץ חשוף
גזע עץ חשוף
גזע עץ חשוף