03-6471557 השכרת צמחים » מיוחדים » מיוחדים
רשת מתכת
קשת מתכת
סטנד לעציץ A
סטנד לעציץ B
גזע עץ חשוף
גן גדר ענק
גן גדר נמוך
ברוש טוטם ירוק