03-6471557 השכרת צמחים » פורחים » רימון נמוך
רימון נמוך
רימון נמוך