03-6471557 השכרת צמחים » פורחים » בוגנבילה שיחי B
בוגנבילה שיחי B
בוגנבילה שיחי B