03-6471557 השכרת צמחים » כלים » חרס קוני
חרס קוני
חרס קוני