03-6471557 השכרת צמחים » כלים » חרס צילנדר
חרס צילנדר
חרס צילנדר