03-6471557 השכרת צמחים » כלים » אדנית עץ  B
אדנית עץ  B
אדנית עץ  B
אדנית עץ אורך 1 מטר רוחב 30 ס"מ גובה 25 ס"מ