03-6471557 ראשי » השכרת צמחים » עשבוניים » עשבוניים
מיסקנטוס
בומאה
מלניס
בן אפר
זיפ נוצה אדום
פורמיום חסון
סנסיורה
אקורוס צהוב
דיאנלה
12