03-6471557 ראשי » השכרת צמחים » בונזאי » בונזאי
אפולקריה
הדס
עץ האושר
זית