03-6471557 ראשי » השכרת צמחים » דקלים » דקלים
קוקוס
קנציה
אריקה
חמדוראה