03-6471557 ראשי » משתלה סיטונאית » בני שיח ורב שנתיים » רב שנתיים
פנסטמון
שימושים: ערוגות , מיכלים.
קיימם המון זנים .
לובליה רב שנתית
שימושים: למיכלים למסלעות.
דיאקסיה
שימושים: מיכלים מסלעה כיסוי שטח.
רוספליה
שימושים: שיח דגש מיכלים ,גדר חיה.
  
12