03-6471557 ראשי » משתלה סיטונאית » שיחים » שיחים
אקזורה כתומה
מתאים לגדר חיה, מתאים למיכלים.
12